Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki.